23 de febr. 2012

Perquè UMP va votar en contra dels pressupostos?

UMP. El passat dia 7 de febrer es van votar els pressupostos per a la corporació municipal de Pollença, els quals van ser aprovats amb els vots a favor de PP, Lliga i Esquerra, l'abstenció d'Alternativa, CxI i PSOE i el vot en contra de PSM i UMP.
Cadascun dels grups van argumentar el seu vot des de la seva pròpia perspectiva ideològica, menys UMP que, sent un partit independent de caràcter local, l'única ideologia que posseïx és tot el que beneficiï al Moll.
Resulta que quan es va rebre el projecte inicial dels pressupostos la indignació es va instal·lar en el comitè executiu del partit al veure que dels més de 21.000.000 d'euros que l'Ajuntament preveia gastar en el municipi, poc més de 90.000€ venien destinats a millores del Moll. Òbviament les despeses corrents, nòmines, crèdits i altres despeses inevitables es duen el gruix de la despesa municipal; però fins i tot així resulta vergonyós veure la diferència de criteri a l'hora de distribuir els recursos. Els 90.000€ que vénen destinats al Moll són a través d'una partida per a construir un parc infantil en l'edifici Miquel Capllonch (reivindicació de UMP) i asfaltar el solar adjunt al PAC per a habilitar-lo com aparcament. Entendríem que, per qüestions conjunturals a causa de la crisi econòmica que afecta al país, es tractés de reduir despeses innecessàries i 90.000€ suposessin una partida suficient; però quan es repassen altres inversions destinades a Pollença que també podrien ser obviades per a solucionar el problema de dèficit de l'Ajuntament, i es veu que hi ha una clara discriminació cap al Moll, les veus són unànimes dintre del comité de UMP mostrant un total rebuig a aquests pressupostos.
En concret, enfront dels 90.000€ d'inversió destinats al Moll, vam trobar les següents partides destinades a Pollença:

- El tema de C’an Llobera: Recuperació de la teulada 389.865,48€, altra partida d'amortització de 150.253,02€ a més dels interessos que ascendeixen a 13.07,01€

- L'IES Guillem Cifre es va dur en els pressupostos de 2011 1.233.759.27€ per a una ampliació i en 2012 rep de la CAIB 69.811€ per un conveni d'interessos més altra partida de 102.104,71€ també de la CAIB.

- Realitzen un pas de vianants per a accedir al poliesportiu que costa 142.390,93€.

- Aparcament de la zona esportiva de Pollença 425.364,62€ (una barbaritat)

- L'escola de música rep una subvenció de 165.000€. A part, la banda de música rep altra subvenció de 42.000€.

- Per a la rehabilitació de la zona del Calvari pressuposten 81.678,09€

- Hi ha altres partides supèrflues que a Pollença se'ls dóna molta importància i en les quals podríem estar d'acord sempre que no hagués unes necessitats més bàsiques per solucionar: Ràdio Pollença 112.537,98€, mediació cultural 17.947,48€, beques i col·laboracions cultura 10.000€, redacció catàleg de patrimoni 40.000€, informador juvenil 35.300€, …

Encara algú creu que aquests pressupostos són justos amb Eu Moll?
Doncs el comitè executiu de UMP va proposar la incorporació d'algunes reivindicacions en els pressupostos, com l'asfaltat de dues de les vies principals com són Vicens Buades i Roger de Flor. No es va incloure en els pressupostos però “si basta els diners es farà”. Les mateixes promeses de sempre.
Per aquestes raons, UMP va votar en contra dels pressupostos enyorant, així mateix, la proposició de més partides pressupostàries per Eu Moll per part dels altres partits de l'oposició.

13 de febr. 2012

El arquitecto municipal pide escolta policial en las visitas del regidor García

Elena Ballestero (UH) El arquitecto municipal de Pollença, Rafel Balaguer, ha cursado dos denuncias ante la Guardia Civil y ante Fiscalía por comentarios que atentarían contra su honor publicados en el blog de Alternativa per Pollença Urxella.
El arquitecto registró el pasado lunes 6 de febrero un escrito en el Ajuntament en el que adjunta copia de las denuncias dirigidas contra el portavoz de Alternativa y coadministrador del blog, Pepe García, contra José Lluis Carsi (coadministrador) y contra dos personas que firman con seudónimo. En su escrito Balaguer solicita al alcalde, Bartomeu Cifre (PP), que presente una moción de reprobación contra el regidor García y que le obligue a ir acompañado de un policía siempre que tenga que acceder al área de urbanismo en la que él desempeña su labor.

8 de febr. 2012

L'aprovació dels presupostos a la premsa

Esquerra premia el apoyo de PP y Lliga al catalán y aprueba los Presupuestos


Elena Ballestero(UH) Si hace una semana Esquerra votó con el PP a favor de la aprobación del Presupuesto 2012 del Ajuntament de Manacor, ayer fue el turno de Esquerra de Pollença.
Las cuentas municipales de 2012 que suman 21.516.379,69 euros salieron ayer adelante con los votos a favor del equipo de gobierno municipal (PP-Lliga) y del líder local de Esquerra, Miquel Àngel Sureda, que dio su apoyo al documento después de que el gobierno municipal aceptara incrementar en 1.000 euros la partida de normalización lingüística prevista inicialmente. Apenas unos minutos antes del pleno, el alcalde Bartomeu Cifre y la teniente de alcalde, Malena Estrany, hicieron llegar a Sureda, un compromiso firmado sobre este y otros asuntos.

7 de febr. 2012

Los ingresos por multas urbanísticas en Pollença rompen todas las previsiones en 2011

Elena Ballestero (UH) El Ajuntament de Pollença debate este mediodía los Presupuestos Municipales de 2012 que incrementan de manera significativa la partida de ingresos previstos por las multas que se aplican a las infracciones urbanísticas.
En 2011 a raíz de la nueva política de revisión de infracciones urbanísticas el Ajuntament de Pollença ingresó 500.000 euros por este concepto, 150.000 euros más de lo previsto inicialmente por lo que en base a los informes técnicos y teniendo en cuenta que en 2012 se prevé continuar la política de control el Ajuntament aumenta la partida presupuestaria prevista por este concepto.

6 de febr. 2012

El Ajuntament de Pollença pide al Govern una rebaja en el precio del agua desalada

El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre (PP), pidió al conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern, Gabriel Company, que estudie la posibilidad de mejorar el precio del agua desalada que actualmente se paga a 0,70 euros el metro cúbico.
Cifre realizó la petición durante la visita del pasado martes del responsable de la Conselleria al municipio y explicó que «se prevé un aumento de la demanda del agua proveniente de la desaladora durante el próximo verano a causa de las pocas reservas de agua que existen actualmente en Pollença». En este sentido, el alcalde cree que el municipio necesitará entre 250.000 y 300.000 metros cúbicos de agua desalada mientras que el verano pasado se consumieron 225.000 metros cúbicos.

2 de febr. 2012

El Govern busca un acuerdo con los propietarios de Cala Carbó

Elena Ballestero (UH) Los propietarios de Cala Carbó están dispuestos a llegar a un acuerdo para la reclasificación de la urbanización protegida por ley desde 2008 siempre y cuando se les indemnice por los daños sufridos en los últimos cuatro años.
Los afectados por la desclasificación urbanística ordenada por el anterior Govern balear se han reunido dos veces con los nuevos responsables del Govern para analizar el futuro urbanístico de la zona , declarada Anei en 2008 y sobre la que penden distintos contenciosos judi- ciales con los que los titulares de los solares desclasificados reclaman 26 millones de euros de indemnización.

1 de febr. 2012

Pollença: zona zero del "becut vermell"

J. FRAU (DdM) "La plaga del picudo rojo crece cada día más y no está controlada, ni mucho menos". Estas palabras nada optimistas fueron pronunciadas ayer por el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, que vistió el solar municipal de Llenaire, en el Port de Pollença, núcleo calificado como "la zona cero" de la plaga en Mallorca, donde presentó el plan de choque que iniciará en los próximos meses el ejecutivo para combatir una enfermedad que ha infectado ya a 2.400 palmeras en la isla desde el pasado año 2006.

Alternativa per Pollença rechaza alegaciones al proyecto de la Ley Turística

Alternativa per Pollença (A) ha expresado hoy su rechazo a la aprobación por parte del Ayuntamiento de una alegación al anteproyecto de la Ley de Turismo, que pide que se puedan conceder licencias de obras de mantenimiento o reforma en viviendas turísticas vacacionales fuera de ordenación.
La formación política ha calificado este segundo punto de las alegaciones como «una burla» hacia los vecinos de Pollença, que cumplieron con la ley y no edificaron en sus fincas rústicas alojamientos de alquiler para turistas.