22 de nov. 2013

Estamos muy tranquilos


Parece ser que desde algunos grupos políticos se nos recrimina la poca involucración en ciertos asuntos que consideran críticos para la política municipal y cargados de ideología. En el último plenario, nuestro regidor Nadal Moragues advirtió que UMP se abstendría de las cuestiones que sobrepasaran el ámbito municipal, por lo que nuestra acción política se limita precisamente a esto, cuestiones que afectan directamente a nuestros vecinos d'eu Moll. La razón para tomar esta postura no es otra que se hace realmente difícil aunar las diferentes sensibilidades políticas de nuestros afiliados, simpatizantes y votantes: desde la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro. Precisamente por esto, no podemos promover iniciativas de marcado carácter ideológico como las que se presentan en los plenarios, principalmente de carácter nacionalista y de izquierdas.
Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo nuestro camino con la conciencia bien tranquila puesto que nos centramos en las necesidades de nuestros vecinos e intentamos subsanarlas.
Por fin se está asfaltando el tramo de carretera entre sa Pobla y Pollença, como pidió UMP en el plenario de enero (2013) a través de una moción:
 [[[“Nadal Moragues, com a representant del grup Unió Mollera Pollencina  presenta a consideració del plenari la proposta d'urgència i la seva posterior aprovació per a la següent moció perquè l'Ajuntament de Pollença insti al Consell de Mallorca a realitzar obres d'asfaltat i manteniment de la carretera MA-2200 entre la rotonda de Sa Pobla i Pollença, així com la reparació de les deficiències del tram entre Pollença i el Port.

MOTIUS
   Quan es va construir l'autovia MA-20 entre Palma i Sa Pobla es va realitzar una millora substancial en el tram des del final de la mateixa fins a Alcúdia, no obstant això no es va realitzar cap actuació en la MA-2200 fins a Pollença i el Port.
   El fluxe de tràfic ha augmentat de manera significativa en l'última dècada per la carretera citada tant en transport privat com en mercaderies i discrecional, causant incomoditat degut de l'estat de l'asfalt a més d'augmentar l'índex de perillositat per la falta d'adherència i una dolenta imatge davant el turista que circula per la mateixa. 
  També s'ha de tenir en compte la gran afluència de cicloturistes que circulen entre els mesos de febrer i juny entre el Port de Pollença i Sa Pobla, augmentant la seva vulnerabilitat a causa del estat del ferm de la carretera.
PER TOT AIXÒ
   S'insta a l'Ajuntament que sol·liciti al Consell de Mallorca l'adequació de l'asfalt i marques vials de la carretera MA-2200 en el tram des de la rotonda de Sa Pobla i Pollença, així com la reparació dels desperfectes del tram entre Pollença i el Port]]]

En poco tiempo se procederá al asfaltado de dos de las principales vías del Moll, Vicens Buades y Roger de Flor; también queda poco para que la urbanización de Gotmar empiece a subsanar las graves deficiencias que hace años padece. Seguimos insistiendo en el proyecto de semipeatonalización de la primera línea; está prevista una mejora sustancial de las instalaciones deportivas y campo de fútbol.
Éstas son nuestras reivindicaciones, lo que nosotros entendemos por política municipal. Y con estos argumentos supeditamos nuestro apoyo a los presupuestos municipales.
Sin embargo, parece ser que el resto de partidos de la oposición mantienen otras luchas de las que no está claro si los ciudadanos sacarán un beneficio directo.
Precisamente por esto, en UMP estamos muy tranquilos de que estamos haciendo lo que nuestros votantes nos pidieron, por lo que no admitimos afirmaciones de nadie sobre lo que deberíamos hacer o no.

3 de set. 2013

Nova conformació d'àrees a l'Ajuntament


Després de la negociació dels pressupostos de 2013, on UMP va donar el seu suport a les contes modificades, s'ha disposat una nova configuració d'àrees en el nou equip de govern, fruit del pacte entre PP-PI. 

La nova distribució és la següent: 
Joan Ramon Mateu Torrandell: Esports, Escola de Música i Normalització Lingüística. 
Miquel Ramon Amengual: La delegació de la Cala Sant Vicenç, Joventut i Banda de Música 
Martí Roca Olivieri: Serveis, Educació i Mediació cultural. 
Des d'UMP no entrem a valorar l'adequació dels nous regidors a les àrees que els han estat assignades, ja que no volem entrar en prejudicis i esperar a veure com realitzen el seu treball durant un temps prudent. 
Sí que podem jutjar als regidors que ja porten més de mitja legislatura exercint el seu treball, alguns bé, altres malament i uns altres, simplement invisibles, com la Sra. Francisca Cerdà, Regidora delegada del Moll
L'única cosa que sabem d'ella és que va prendre la desafortunada decisió de tancar, millor dit, semitancar el carrer Metge Llopis provocant un caos a la zona; o organitzar "fiestecillas" a la plaça, beneficiant a alguns comerços (pocs) i robant el somni a molts ciutadans de les zones properes (opi per al poble). 
No obstant això, no se li ha sentit dir res sobre el, encara molt deficient, sistema de neteja del Moll (amb un cotxet que fa molt soroll, contamina, aixeca molta pols, però netejar, res de res). Tampoc se li ha sentit dir res de l'atemptat contra l'estètica de l'expositor de matalassets en un negoci del Passeig Voramar; però clar, sembla ser que l'amo del negoci podria ser "amic del gremi", i als amics no se'ls toca. 


Imatge del Passeig Voramar


També sembla ser que la Sra. Regidora de la delegació del Moll fa temps que no s'apropa al Club Nàutic a peu (i això que el seu marit és president del club), ja que la "pesta" del col·lector d'aigües residuals fa insuportable aquest passeig, bonica sensació per a un nucli turístic que pretén ser de qualitat. 
En fi, que esperem que els nous regidors compleixin exitosament amb el seu treball i els que no són tan nous, comencin a espavilar, que el judici del poble en les urnes s'apropa. 

25 de jul. 2013

Apoyo a los presupuestos municipales 2013

UMP dio apoyo a los presupuestos municipales de 2013 gracias al acuerdo en las negociaciones de inversión para el Moll, que se incrementaron desde unos 100.000€ hasta casi 2.000.000€, además de la oportunidad de participación activa en su ejecución a través del regidor Nadal Moragues.
En el borrador inicial del presupuesto municipal las partidas de inversión que venían hacia el Moll se limitaban a:

 • Obras del aparcamiento: 50.000€
 • Equipamientos del área deportiva: 28.000€
 • Construcción de un "Skatepark": 25.000€
 • Parques infantiles: 22.000€
 • Aire acondicionado biblioteca: 6.000€
  Tras la negociación entre UMP y el equipo de gobierno, se incluyeron las siguientes partidas:

 • Dotación de servicios de Gotmar: 400.000€ en 2013 y 400.000€ en 2014
 • Semipeatonalización de la primera línea: entre 700.000 y 800.000€
 • Asfaltado de Vicens Buades y Roger de Flor: 200.000€
 • Mejorar el polideportivo y la construcción de pistas de paddle y tenis
 • En 2014, sustituir el campo de césped del campo de fútbol municipal
Junto a estas partidas, se incluye la participación activa de Nadal Moragues en la ejecución de estos proyectos y la entrada en la junta de gobierno.
Antes estos números, es imposible negarse a apoyar estos presupuestos.
A continuación, y ante la petición de diversos grupos del pleno, publicamos el pacto firmado por el comité de UMP.
Hoja 1
Hoja 2

Gotmar finalmente recibirá una buena inversión y no las repetidas chapuzas y apaños


9 de maig 2013

UMP, uns pressupostos i una crisi superada

 
Com és sabut, el passat 25 d'abril es va viure una estranya situació en l'Ajuntament de Pollença durant la submissió a aprovació dels pressupostos de la corporació, quan el regidor d'UMP, Nadal Moragues, va votar en contra del que havia decidit la majoria del comitè executiu, trencant la disciplina de partit. Aquest fet, evidentment, va causar una forta inestabilitat dintre del mateix comitè, davant una situació nova, a la qual mai abans s'havia enfrontat la formació.

Des d'aquest moment el comitè, com no podia ser d'altra forma, va analitzar quines disposicions contemplaven els estatuts del partit per a intentar resoldre la situació, trobant la definició de la falta comesa així com les diferents sancions aplicables.

En les diferents reunions realitzades entre els membres del comitè i Nadal Moragues per a acostar postures entre ambdues parts, es va constatar una enorme diferència entre les atribucions de causa dels uns i els altres, posant en perill en certs moments el procés de conciliació. Nadal Moragues va explicar que la seva indisciplina es va deure al seu desacord amb el procés de negociació dels pressupostos, on era una condició ineludible la seva assistència al mateix. Alguns dels membres del comitè van reconèixer que Nadal tenia part de raó, encara que l'acció indisciplinària del vot no es podia passar per alt, al que, en un gest de reconeixement, Nadal va estar d'acord. A partir d'aquest moment les postures van començar a acostar-se fins que en l'última reunió el comitè, amb l'aprovació de Nadal, va acordar que si aquest emetia un comunicat de premsa admetent el seu error al trencar la disciplina de partit, es considerava esmenada la falta i es reincorporava al treball del comitè immediatament.

Aquests són els fets.

A partir d'aquí, i després d'un llarg silenci en la comunicació d'UMP, voldríem aclarir algunes coses publicades en premsa i en la xarxa.

Per a començar, dir que en el comitè es va votar en primer lloc si s'obrien negociacions amb l'equip de govern per a donar el vot favorable als pressupostos, al que la majoria (6) va votar a favor, 2 vots no pronunciats, entre ells el del regidor i el vot en contra del secretari general.

Volem desmentir alguns comunicats publicats sobre la negociació del president del partit a esquena del regidor, dir que aquest coneixia en tot moment que aquestes negociacions s'estaven realitzant, per tant no es va negociar a les seves esquenes. Potser sí, des de l'equip de govern no es varen prendre les vies adequades per fer arribar la informació al comité d'UMP, lògicament el regidor hauria d'haver rebut aquesta informació personalment, tot i que el president tot d'una va passar l'oferta d'inversions al comité, que la va valorar i votar.

També voldríem recriminar a alguns foreros “profètics” que asseguren que UMP és un apèndix del Partit Popular en el Moll, amb un desconeixement total dels membres que formen la seva executiva. Efectivament pot haver simpatitzants o votants del PP, cosa tan digna com ser-lo de qualsevol altra formació, però també conformen l'executiva persones amb ideologia o tendències diferents a les conservadores (com el que subscriu aquest document). Però davant les oïdes sordes de les postures fanàtiques més val no perdre energia.

Possiblement, el fet que es comenta aquí ha suposat un enorme aprenentatge per a la formació, tant en la forma de fer les coses com en la direcció cap a on s'han d'emprendre les accions. Ens hem adonat que el Moll no es pot conformar amb les miquetes que ofereixi un o altre govern municipal, sigui del partit que sigui, tenint en compte que la major part de la caixa de l'Ajuntament es fa aquí. Ens hem adonat que la població ha crescut enormement, fins al punt que el més lògic seria una autogestió integral del nucli. Ens hem adonat que la llei empara la autogestió si es compleixen certs requisits d'ubicació, població i recursos, i ens hem adonat que eu Moll els compleix tots.

En fi, ens hem adonat que eu Moll ja és un poble, amb majoria d'edat, i que comença a ser hora que agafi els fils del seu propi destí. I per a això no val ser ni de dretes ni d'esquerres, sinó mollero.

17 d’abr. 2013

Asamblea general 2013

Ayer, 16 de abril, se celebró la Asamblea General de Afiliados 2013, a la que asistieron 30 afiliados de UMP.
Se informó a los asistentes del las actuaciones del partido durante el último año, tanto a nivel de plenarios como de otras actuaciones a nivel del núcleo.
Los temas que generaron más debate fueron el de la "regulación de los fondeos", "la semipeatonalización de la primera línea" y la "diferenciación presupuestaria de los ingresos por núcleos".
Al acabar la asamblea se ofreció un "Pa amb Oli" a los asistentes en Ca'n Torrens.

16 d’abr. 2013

Asamblea General 2013

Benvolgut afiliat/da;
Un any més se’t convoca a l’ ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el proper dia 16 d’abril en el local social de l’AAVV del Port de Pollença a les 20 hores amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior
2.- Estat de comptes.
3.- Informe actuacions del partit.
4.- Adhesió al projecte de partits independents.
5.- Precs i preguntes

Finalitzada l’Assemblea es convidarà a tots els assistents a un pa amb oli en el Restaurant Ca’n Torrens.

Apreciado afiliado/a;
Un año más se te convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el próximo 16 de abril en el local social de l’AAVV del Port de Pollença a las 20 horas con el siguiente:
ORDREN DEL DÍA
1.- Lectura i aprobación del acta anterior
2.- Estado de cuentas.
3.- Informe actuaciones del partido.
4.- Adhesión al proyecto de partidos independientes.
5.-Ruegos y preguntas
Finalizada la asamblea se invitará a todos los asistentes a un pa amb oli en el Restaurante Ca’n Torrens.

13 de febr. 2013

¿Peatonalización o no?

Durante la pasada temporada estival Unió Mollera tuvo la iniciativa de preguntar a ciertos sectores afectados por la posible semipeatonalización del tramo de 1ª línea cuál era su opinión sobre la misma.  Nadal entregó en mano a comercios y residentes una simple encuesta de 5 preguntas para poder tener una idea de cuál era la tendencia mayoritaria.
Esto tan solo son unos datos orientativos sobre la que no emitimos opinión, pero queremos saber la de los afectados. Nos consta que el equipo de gobierno se ha reunido con afectados, pero no nos ha llegado información de lo que se ha tratado.
Bien, sin presentarlo en un gran informe estadístico, los datos simplemente son los siguientes:

EL ACTUAL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO ESTÁ ESTUDIANDO LA POSIBILIDAD DE SEMIPEATONALIZAR EL TRAMO QUE VA DESDE EL STAY HASTA LLENAIRE.

PREGUNTAS:

1) Estaría Ud de acuerdo?   NO
2) Cual cree que sería el mejor sentido de la circulación?
  De entrada
  De salida
3) Debería haber aparcamientos?

NO
4) Se deberían de ampliar las aceras?

NO
5) Se debería de poner un carril-bici?

NO
6) Sugerencias:

Y los resultados:

ENCUESTAS
 •  ENTREGADAS: 73
 • CONTESTADAS: 48

SI
NO
1.-
36
12
2.-
33 ENTRADA 3 SALIDA 8 ENTRADA 1 AMBAS 1 NINGUNA 2 NS/NC
3.-
34 SI
9 NO
9 SI
1 NO
2 NS/NC
4.-
22 SI
14 NO
6 SI
4 NO
2 NS/NC
5.-
30 SI
6 NO
6 SI
4 NO
2 NS/NC

En la cuestión #6 se pedían sugerencias. Lo que obtuvimos fue lo siguiente en función de si están a favor o no en la peatonalización:
 
SI
Muy buena idea, hasta la rotonda del Valls, vial de servicios, los bancos deberían mirar hacia el mar, urgente,
limitar paso vehículos pesados, velocidad 20 k/h, del Stay hasta Temple Fielding completamente peatonal, eliminar
los postes de luz, teléfone, etc.,
NO
Perdida del 50% de clientela, acera lado tiendas más ancho, peatonizar de 20 a 06 h., limpieza permanente
y más flores, mejor señalización de entrada, del Stay hasta Temple Fielding completamente peatonal, es una locura
sin tener plan de segunda línea, arreglar las aceras. 
 

9 de febr. 2013

Golpe en el Ayuntamiento. ¡Vergonzoso!

¿Qué está pasando en este país? Aquí hay un descontrol que da miedo. El Gobierno Central está que se tambalea, el Gobierno Autonómico que no las lleva claras y ahora el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pollença se descompone.
En medio de una crisis que da miedo.
A las puertas de una temporada turística que promete.
Entre acusaciones de partido a partido.
¿Qué responsabilidad es ésta? ¿Para esto nos metemos en política? ¿Para cuando se presente un problema abandonar el barco y ya veremos? ¿Para buscar la mínima y aprovechar las redes sociales para ponerse a parir los unos a los otros? ¿.........? ¿..........? ¿.........?
¿Y las necesidades reales de los ciudadanos? ¿Para cuándo?
Hay necesidades reales, y se han propuesto en forma de mociones y otras actuaciones. Por ejemplo, la involucración de Alternativa para que la TDT se reciba perfectamente en la Cala es un problema real, o el asfaltado de un tramo de carretera, o la protección del comercio local frente a las grandes superficies, u otras buenas iniciativas que se han presentado.
Pero no avanzamos.
Sin embargo, en un día retrocedemos 2 años.
¿Y ahora qué? ¿A pelearse para ver quién gobierna?
¿Qué hará UMP frente a las diferentes configuraciones que se presentan?
Pensamos que en este consistorio hay gente muy válida, políticamente hablando, con mucha capacidad de trabajo y buenos conocimientos, pero a nivel de calle, al menos en eu Moll, los problemas, carencias y necesidades siguen estando ahí, y se van acumulando. Mejoras, pocas. Y los preupuestos que vienen pintan realmente mal. Tendrían que cambiar mucho, en cuanto a inversiones hacia el Moll, para que UMP votara a favor de los mismos.
En el caso de que parte de la oposición decida interpretar la aprobación de los presupuestos municipales como una moción de confianza frente a la situación del Gobierno municipal actual, UMP centrará su voto estrictamente en el contenido de los mismos, principalmente en lo que al Moll se refiere. Y de momento el saldo es extremadamente negativo.
Pero si hay algo en lo que UMP querría emitir un toque de atención es en que se busque la máxima estabilidad en las áreas municipales más directamente relacionadas con la temporada turística: que no se retrasen las playas, que no se pierdan banderas, que funcione el sistema de limpieza y recogida de residuos, que se tramiten las ordenanzas de la OVP, del ORA, que se arregle el Paseo Voramar, etc.
Vivimos de ello y no nos podemos descuidar.
Un poco de PRUDENCIA en los próximos meses no vendría mal.

The Beatles: Querida Prudencia

6 de febr. 2013

NOTA CONJUNTA DELS SIS PARTITS DE L'OPOSICIÓ DE POLLENÇA

NOTA CONJUNTA DELS SIS PARTITS DE L'OPOSICIÓ DE POLLENÇA
(Alternativa per Pollença, Partit Socialista Obrer Espanyol, Convergència i Unió, Unió Mollera Pollencina, Partit Socialista de Mallorca i Esquerra Republicana)
 

Davant l’incompliment de l’equip de Govern de presentar un document que determinés l’estat de compliment de les mocions aprovades i que proposés un regidor de referència a l’hora d’executar-les. Els sis grups de l'oposició que vàrem sol·licitar el ple extraordinari que es va desenvolupar el passat 15 de gener, denunciam que una vegada més el batle no ha complit el compromís adquirit en el mateix ple extraordinari de facilitar als grups municipals de l’oposició el document acordat.
El ple extraordinari va servir per demanar major serietat i respecte cap a l'oposició i l’acord de fer arribar per escrit en un termini de 15 dies d’un document informatiu respecte de l'estat del compliment de la relació de  mocions aprovades. Aquest punt es va aprovar per unanimitat i aquest acord s’havia de materialitzar abans de dia 31 de gener.
 Davant aquesta manca de serietat del batle denunciam una vegada més el tarannà poc democràtic de Tomeu Cifre Ochogavia, batle de Pollença com a màxim responsable de l’Ajuntament de Pollença pel fet de no respectar i no voler fer complir de manera sistemàtica els acords aprovats pel ple de l’Ajuntament i més encara aquells que tenen el suport unànim del consistori.

24 de gen. 2013

¡Aquí no hay quien viva! o quizás ¡Con la que se avecina!

Ha empezado revuelto el año en lo que a política municipal se refiere. Empezamos con un pleno extraordinario, una crisis en el equipo de gobierno, el tira y afloja del Alcalde con el tema de las barreras del camino de Lluc, y ahora hay mucho ruido con el tema del Festival y la posible dimisión de Malena Estrany.
Mientras tanto, y con todo el morro del mundo, empiezan las obras de asfaltado del párquing del pabellón cubierto de Pollença con un presupuesto de más de 500.000€ que no están aprobados en los presupuestos. ¿A qué se debe esta urgencia en realizar esta obra? Desde UMP hace rato que defendemos que hay muchas más prioridades en infraestructuras que el dichoso párquing (o que Ca’n Llobera, o que el embellecimiento del Calvari, o el Claustro, o la iluminación del Alcalde de adecuar la antigua “peixeteria” de la plaza, etc…).


Mientras tanto, nos presentan en eu Moll una adecuación en iluminado y otros aspectos del párquing junto al PAC como si fuera una gran inversión: señores, que 70.000€ de inversión en una zona donde deberían construirse instalaciones deportivas y hacernos ver que es un “gran esfuerzo” del Ayuntamiento, es impresentable. Impresentable después de ver como sueltan el dinero a “chorro” en inversiones superfluas en Pollença, mientras que los molleros nos tenemos que fastidiar (por no decir “joder”) con las calles Vicens Buades y Roger de Flor en un estado de asfaltado lamentable, la Urbanización de Gotmar intransitable, el estado de limpieza del Moll cuestionable y, por si fuera poco, ahora resulta que el solar adjunto al campo de fútbol municipal lo han convertido en un “cementerio de coches”, suponemos que como adorno.

 
 

Y veremos cómo acaba la configuración de los presupuestos de 2013, que de momento no existe la mínima posibilidad de que UMP los apoye. Si tenemos en cuenta que más de 3/5 partes de los ingresos del Ayuntamiento por impuestos y tasas varias provienen del Moll y se reinvierte menos del 0,5% de los presupuestos municipales (hablamos de inversión, no de gastos fijos), pues nos parece patético y de juzgado de guardia. Patético hasta el punto de que en la cabalgata de Reyes de este año SE HA AHORRADO EN CARAMELOS, chafando la ilusión de muchos niños cuyo afán es conseguir el máximo y llenar las bolsas que este año se quedaron vacías.

Pero no, la discusión ahora mismo en Pollença es el Festival, un evento que a la mayoría de los molleros ni nos va ni nos viene, puesto que si genera algún beneficio es en Pollença. Si éste desaparece, dormiremos igual de tranquilos. En algunos blogs políticos del municipio se preguntan cuál debe ser la postura de UMP en este asunto. Pues la postura es que no hay postura definida. Tenemos otras preocupaciones más cercanas que vemos que pasa el tiempo y no se solucionan. Así mismo, sí nos preocupa la inestabilidad que se está instaurando en el equipo de gobierno cuando hay que tomar decisiones determinantes que nos afectan directamente a los ciudadanos, especialmente en estos tiempos de crisis. Pensamos que no es el momento de andarse con cambios y luchas de poder.
¡Seny, per favor senyors, una mica de seny!

10 de gen. 2013

NOTA CONJUNTA DELS SIS PARTITS DE L'OPOSICIÓ DE POLLENÇA.
(Alternativa per Pollença, Partit Socialista Obrer Espanyol, Convergència i Unió, Unió Mollera Pollencina, Partit Socialista de Mallorca i Esquerra Republicana).
Davant la inaudita  convocatòria de la comissió informativa a la qual s'ens havia de facilitar informació necessària pel ple extraordinari del dijous, pel divendres següent al ple, els sis grups de l'oposició hem demanat l'ajornament del ple extraordinari convocat per l'oposició per dilluns o dimarts, a més de demanar major serietat i respecte per l'oposició al batle. 
 El passat 4 de desembre els sis grups de l’oposició vam registrar la sol·licitud d'un ple extraordinari, la nostra idea era que aquest ple fos convocat pel batle al mes de desembre, mes al qual no havia ple extraordinari. El batle va dir que no havia temps de donar-nos tota la informació que demanavam i finalment vam arribar a l'acord de fer aquest ple extraordinari el dijous 10 de gener. La nostra sorpresa ha estat total quan avui mateix. passades les 15:00 hores, hem rebut la convocatòria de la comissió informativa al dia següent del ple, el divendres 11 !!! Una cosa inaudita, ja que és la primera vegada que una comissió informativa és convocada després del ple.
 Davant aquesta manca de serietat del batle els sis grups de l'oposició ens hem reunit i hem decidit demanar l'ajornament del ple extraordinari al dilluns o dimarts de la setmana que ve, una vegada realitzada la comissió informativa aquest divendres a la qual esperam que s'ens doni tota la informació demanada fa més d'un mes. Esperam que el batle es prengui més seriosament aquest ple extraordinari que li recordam ha estat convocat pels sis grups de l'oposició que representam a la majoria dels ciutadans del municipi.