24 d’ag. 2012

Interessant xerrada del professor Àngel Morillas

Es varen complir les expectatives d'assistència i l'atractiu tema que es tractava per part del professor Àngel Morillas. Amb un to força pedagògic i des d'un punt de vista objectiu ens va fer reflexionar sobre el valor de que la Serra de Tramuntana fos declarada Patrimoni de la Humanitat. Tenir un bé natural (i cultural) a l'alçada de paratges com les catarates d'Iguazú, la muralla xinesa, Taj Mahal o les grans piràmides ens va fer reflexionar als assistents de la importància d'aquest fet.
El professor Morillas va sugerir que s'hauria d'aprofitar la Serra per impulsar un turisme respectuós i una clara possibilitat per atreure visitants en temporada no estiuenca.
Tot i això, en resposta a una pregunta de Pepe García, va amollar un avís sobre l'amenaça de que es pot perdre aquesta distinció en cas de que es duguessin avant iniciatives com la construcció de l'urbanització del Guix o de Cala Carbó. No creim que ningú en el seu cabal estigués d'acord amb una pèrdua d'aquesta magnitud.
Volem agraïr des d'UMP l'assistència dels diferents grups municipals a la conferència, si bé  es va notar a faltar qualcú del PP, al manco la regidora delegada d'Eu Moll, encara que fos per compromís. No obstant això també volem agraïr a l'Ajuntament la seva col·laboració per oferir un llibre de Pollença com absequi amb l'assistència del regidor Tomeu Fuster, a l'AAVV d'Eu Moll per permetre que es realitzés al local social i a l'imprenta ByPrint per l'impressió gratuïta dels posters.
 
 
 
 

9 d’ag. 2012

Els "èxits" del regidor de serveis i educació

Hem rebut una circular del regidor de serveis i educació (Sr. Martí Roca) amb un informe sobre el primer mes de funcionament del PROGRAMA “CENTRE OBERT” C.E.I.P. MIQUEL CAPLLONCH.
Un informe ple de gràfics i un format de lletra una mica infantil, felicitant-se de unes xifres que fan pensar que el programa ha anat bastant bé. Si analitzam aquestes xifres i les descomponem podrem entendre l'optimisme del regidor: 245 usuaris el mes de juliol / 22 dies hàbils = 11'13 usuaris diaris / 4 hores obert = 2'78 usuaris l'hora. Un exitasso!
El problema és que aquest programa sustitueix la possibiltat d'unes instalacions esportives dignes al Moll, un altre parxe a les necessitats d'una població de més de 6.000 habitants. I com es pot suposar l'argument és que no hi ha doblers. Fa més d'una dècada que escoltam el mateix.
Per altra banda, al plenari passat se li va mostrar al regidor una sèrie de desperfectes que segons ell no existien, causant també la indignació de la regidora delegada d'eu Moll, la Sra. Francisca Cerdà.
Idò les següents fotografies són de fa unes setmanes. Judgeu voltros mateixos el concepte de "perfecte estat" segons el regidor de serveis.